اگر قصد دارید برنامه ای را از روز کامپیوتر حذف کنید ، تقریبا غیر ممکن خواهدبود که هر یکاز اجزای برنامه را ردگیری کرده و به طور جداگانه آن را حذف کنید .برای اطمینان از حذف کامل برنامه ها و اجتناب از حذف اشتباه فایل های حیاتی ویندوز ، بهتر است به جای حذف پوشه حاوی برنامه ، آن را از طریق Control Panel از روی سیستم Unistall  کنید.

برای Unistall  کردن یک برنامه :
1- در قسمت Program از Control Panel، روی Unistall a Program  کلیک کنید .
پنجره Program and Features ظاهر می شود . لطفا ادامه مطلب را مطالعه کنید ..

2: روی لیست برنامه های نصب شده کلیک کنید برنامه مورد نظر را انتخاب ودکمه Unistall را انتخاب کرده ، یک کادر پیام نمایان شده و از شما درخواست می کند انجام عملیات را تائید کنید . در کادر پیام روی YES کلیک کنید .