به طور کلی شبکه های رایانه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد

1- شبکه های محلی یا LAN که مخفف آن Local Area Nework است که رایانه های داخل یک خانه و یا دفتر کار را به هم متصل می کند

 لطفا ادامه مطلب را مطالعه کنید ..

نوع بی سیم این شبکه ها را WLAN یا Wireless LAN می نامند

2- شبکه شرکتی یا Corporate Network یا شبکه های خصوصی یا VPN که اتصال بین دفاتر مختلف یک شرکت را برقرار می کند.

3- internetwork یا شبکه گسترده یا WAN که مخفف Wide Area Network می باشد


بزرگترین شبکه گسترده، شبکه جهانی اینترنت می باشد

شبکه های رایانه ای را می توان به دو صورت کابلی(wired) و بی سیم(wireless) راه اندازی کرد.

شبکه های کابلی

در شبکه های کابلی از کابل و آداپتورهای شبکه استفاده می شود اما می توان دو رایانه را به طور مستقیم و با کابل Crossover به هم متصل کرد.